THE PATENTED MODULAR
ALUMINUM FORMWORK SYSTEM


 globalite concrete construction 
globalite concrete housing

Perumahan .... keperluan paling asasi manusia selepas makanan dan air, seperti sejak darl awal sejarah, masih kekal menjadi isu yang dibincang dihari ini.

Dengan menggunakan konkrit, bahan binaan yang paling meluas dipakai didunia, perumahan yang berkos rendah, menjimatkan dan sedap dipandang sekarang boleh dibina olch ajensi-ajensi kerajaan,pemaju-pemaju dan pembina-pembina hampir disetiap benua didunia ini. Sudah berabad-abad konkrit telah digunakan didalam bermacam cara dihampir setiap binaan yang manusia dirikan.

Konkrit, yang diperbuat daripada simen, batugbatu halus dan kasar dan dicampur dengan air, biasanya memerlukan pekerja dan bahangbahan tempatan untuk kegunaannya. Oleh kerana kumpulan pekerja-pekerja khusus tidak diperlukan untuk tiapgtiap peringkat pembinaan, penggunaan konkrit menjadi sangat menguntungkan kepada ajensi-ajensi kerajaan tempatan dan pembinagpembina. Hanya peke 'agpekerja tempatan sahaja yang perlu digunakan untuk ri pembinaan perumahan untuk keluarga-keluarga tempatan.

Konkrit mempunyai banyak lagi kelebihangkelebihan lain yang nyata membuatnya sangat digemari serta menjimatkan kepada mereka yang mesti membiayai kos pembinaan dan selepas itu, kos penjagaan. Konkrit tidak reput dan juga tidak boleh dimakan anai-anai atau lain-lain serang-ag serangga pemusnah kayu. Ia dapat bertahan daripada bermacam-macam bencana alam semula jadi seperti banjir, ribut taufan, badai, puting beliung dan lain-lain. Kos yang berkaitan dengan penjagaan rumah ataupun binaan daripada konkrit adalah rendah. Tidak ada bahan pembinaan lain yang dapat memberikan nilai jangka panjang sepertinya.

Konkrit mempunyai kecantikan semulajadi dan adalah satu bahan yang boleh dicorak dan dibentuk kepada berbagal rekagbentuk mengikut imajinasi seseorang. Lanya boleh diguna didalam rekagbentuk tradisional atau yang lebih contemporari. Mutu dan daya penarik konkrit memang sangat disedari oleh mereka-mereka yang membina rumah konkrit, seperti juga merekagmereka yang tiggal dirumah yang dibuat dari konkrit.

Konkrit juga menjimatkan tenaga! Didalam berbagai iklim, rumah-rumah buatan konkrit tidak memerlukan langsung atau memerlukan cuma sedikit sahaja sistem pemanas atau pendinginghawa tambahan. Lagipun, dengan adanya teknologi baru yang memakai campuran khas untuk merekag bentuk, yang termasuk mengunakan bahangbahan tambahan ringan atau bahangbahan thermal yang memberikan khasiat.penebatan yang sangat balk, rumah buatan konkrit boleh dibina dengan nilaig nilai R yang lebih tinggi.

Banyak sistemgsistem pembina perumahan besar-besaran memerlukan pelaburan modal yang tinggi supaya dapat mengadakan kilang-kilang untuk mengeluarkan komponen-komponen yang banyak yang mungkin diperlukan oleh pembinaan perumahan sebesar itu. Penggunaan konkrit yang diacu ditempat tidak memerlukan pelaburan modal pokok melainkan hanya menghendaki satu sistem yang bermutu, yang tinggi nilai kejuruteraannya, tahan lasak dan menjimatkan tenaga pekerja. Ada bermacamgmacam'enis sistemgsistem pembentuk yang boleh dipilih .... tetapi tiada i yang lebih setanding dengan

ACUANGACUAN ALUMINIUM GLOBALITE®...
concrete housing

Acuan-acuan Aluminium Globalite® adalah direka dan diperbuat daripada aloi pembinaan aluminium yang bermutu paling tinggi, yang mana bila digunakan dan dijaga dengan betul boleff dipakai untuk membina beribu-ribu buah rumah didalam berbagai rekagbentuk dan saiz. Acuang acuan pembentuk Aluminium Globalite® dijual diseluruh dunia dan dibantu oleh pekerjagpekerja yang paling berpengalaman dibidang-bidang teknikal, penjualan dan pengeluaran. Tiap-tiap pelanggan menerima bantuan dan pertimbangan yang penuh disepanjang proses penjualan dan proses membangunkan pelan dan tentuan teknikal sehingga kitaran pembinaan selesai.

Sistem-sistem Globalite® boleh didapati didalam corak permukaan yang licin atau didalam corak permukaan batu bata. Tiap-tiap corak mengeluarkan permukaan-permukaan konkrit yang paling tepat dan seragam. Tiap-tiap corak juga diperlen-kapkan dengan aksesori-aksesori dan alatgalat tambahan yang lengkap yang juga boleh dibentuk untuk permukaan konkrit yang menegak atau yang mendatar dengan menggunakan metodologi penyangga-bentuk dan penyangga-sementara disetiap pembinaan bangunan satu tingkat atau lebih.

Setelah melalui lengkungan belajar yang singkat, dimana SCI akan melatih pekerja-pekerja anda yang bertugas dilapangan, putaran biasa pembinaan akan dapat mengeluarkan satu struktur rumah konkrit setiap satu hari keria. Ini dapat diadakan dengan menggunakan set Acuang acuan Aluminium Globalite® yang tepat kiraannya untuk pembinaan dinding and dengan kiraan Acuangacuan Aluminium Globalite® yang betul untuk pembinaan lantai bergantung dan/atau pembinaan bumbung, seperti didalam projek-projek perumahan banyak tingkat.

SCI akan membantu anda dalam menentukan jumlah kiraan Acuan Pembentuk Dinding, Acuan Pmbentuk Bidur dan Acuan Pmbentuk Dasar Aluminium Globalite® yang tepat supaya anda dapat mencapai pengeluaran yang optima dengan kos pekerja yang paling menjimatkan. Juruterag jurutera tapak bangunan kami akan dihantar keprojek anda dengan segera untuk mengawasi penggunaan dan penjagaan peralatan yang betul.

Yang sangat mustahak dmngati ialah .... SCI and Globalite® bermakna yang kami tidak akan' mengorbankan ketinggian mutu keluaran kami dan mutu layanan penjualan kami, atau mutu kejuruteraan kami demi untuk menjual satu sistem acuan pembentuk. Hanya mutu yang tinggi tujuan kami!

Oleh yang demikian .... sekiranya anda memerlukan layanan daripada pembekal sumber penyanggagbentuk dan penyangga-sementara yang paling profesional untuk projek anda yang akan datang, patutlah anda memanggil ....